Yōkai

Els Yōkai són éssers mitològics pertanyents a l’imaginari cultural japonès, molta gent els confon amb dimonis, no obstant això, aquest concepte difícilment pot englobar tota la gamma de criatures sobrenaturals que abasta. El terme Yōkai inclou esperits, fantasmes (Yuurei), monstres que canvien de forma (bakemono), persones que sofreixen transformacions i animals que prenen característiques humanes i poders sobrenaturals (Hengeyōkai). [Font: Enciclopèdia Yokai]

Il·lustacio de Yōkai feta per Kawanabe Kyosai