Insurgència

Acció d’alçar-se contra l’autoritat civil o política, contra el govern establert. Els qui s’insurgeixen contra la República. (Font: DIEC2)