Distopia


Lloc o estat imaginari on tot és oposat a una situació ideal com la que planteja una utopia (Font: Enciclopèdia Catalana).